Thông tin hỗ trợ
- Từ ngày 01/06/2013 chuyển sang sử dụng tại địa chỉ mới. Địa chỉ này chỉ dùng để tra cứu văn bản đã có.
+ Phòng Telco, VDC IT
+ Tel: 04.37930616
 
 
 
Copyright © 2010 Telco, VDC IT.